Drukuj

Cennik 2022

 

Ceny matek na 2022r.

Hodowlane (reprodukcyjne) unasiennione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia    250,00 PLN
Hodowlane (reprodukcyjne) unasiennione sztucznie  ze sprawdzonym czerwieniem    350,00 PLN
Użytkowe unasiennione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia      60,00 PLN
Unasiennione naturalnie na pasieczysku *      80,00 PLN
Nieunasienione      30,00 PLN
  
 
   
   

* ilość ograniczona

Drukuj

Charakterystyka linii

 

Linia car Prima
Pszczoły charakteryzuje wysoka miodność i wykorzystanie pożytków w ciągu całego sezonu. Linia o bardzo dobrej dynamice rozwoju wiosennego, tworzy silne rodziny. Przy pożytkach wczesnych przejawia skłonność do ograniczania matek w czerwieniu. Pszczoły silnie trzymają się plastrów, są mało ruchliwe i bardzo łagodne. Nierojliwe, bardzo dobrze zimujące.

Linia car Gema
Pszczoły odznaczają się wysoką miodnością, szczególnie dobrze wykorzystują pożytki średnio wczesne i późne. Linia o dobrej dynamice rozwoju wiosennego, tworzy silne i bardzo silne rodziny. Ograniczanie matek w czerwieniu występuje przy pożytkach intensywnych późniejszych. Nastrój rojowy w który wchodzi rzadko jest łatwy do zwalczania. Pszczoły łagodne, dość ruchliwe, ale dobrze trzymające się plastrów. Bardzo dobrze zimują.

Linia cau WG
Pszczoły dobrze trzymające się plastrów, łagodne niepłochliwe, jedynie w niższych temperaturach mogą przejawiać niewielkie przejawy złośliwości. Bardzo miodne zarówno na pożytkach intensywnych jak słabych lecz późniejszych. W czystej linii przejawiają silną tendencję do ograniczania matek w czerwieniu. Nierojliwe. Dobrze zimują w nieocieplanych ulach.